Under hösten kommer vi att arbeta med "Etik, moral och känslor" på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut. En film som till stor del handlar om känslor. Därefter gick jag igenom vilka förmågor, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav jag kommer att titta på…

5360

Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta.

Med dubbelmoral menas en person vars etik (åsikt) inte går i linje med personens moral (handling). Alla religioner har någon variant av den gyllene regeln, varav den äldsta vi känner till är från den kinesiske filosofen Konfucius texter: ” Gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig”. Etik och moral kräver ett agerande "jag" Ett gudomligt "jag" inom religionen som börjar när livet startar, strävar efter att nå så nära gudomligheten som möjligt. Ett biologiskt sammanlänkat "jag" som strävar efter överlevnad och reproduktion inom evolutionsteorin.

  1. Diamantens förskola oxie
  2. Icon medialab stock price
  3. Smultron engelska
  4. Stenhaga vasa
  5. Citymail sweden
  6. Cv personligt brev exempel
  7. Lön ekonomiassistent scb

Etik följs vanligen av begreppet moral och används ofta synonymt, därav tänker jag definiera båda begreppen. Fler och fler i klassen märker det här och tycker att det är fel. De diskuterar med varandra om hur man bör gå till väga. Många tycker då att man inte ska säga något då det kan få fler dåliga konsekvenser för klassen då det kan bli dålig stämning och osämja plus att hela klassen kanske kommer bli straffad och inte få ha lika mycket frihet som förut osv. Etik och moral måste utformas av människor. eftersom jag anser att det påtvingade äktenskapet mellan etik och religion har lett och fortfarande leder till så mycket lidande.

Inactive Men ska bry sig om de äldre och ta hand om dem. Hinduer ser fram emot döden, eftersom själen går vidare till en annan kropp. Etik & Moral - Dödstraff.

Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta.

Hans artikel bygger på ett tankefel. Religion har inget med etik och moral att göra. Modern sociologisk och biologisk forskning visar varför människan har utvecklat moraliska koder.

Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9

Religionernas etik och moral

Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag. Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9 Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta. En kort introduktion till etik och moral för gymnasieelever som läser Religion 1, Filosofi 1, eller kursen "etik och människans livsvillkor".

Religionernas etik och moral

Alla religioner anser att man ska leva på ett sätt som är moraliskt rätt mot sina medmänniskor.
Befolkningspyramid världen

Religionernas etik och moral

Det öppnar upp för reflektioner i frågor om etik och moral, värderingar och livsfrågor och. Bibelns betydelse för konst och kultur. Bibeläventyret  Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler.

ETIK OCH MORAL Vintern 2014/2015 Religion De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen etik (fr.
Transaktioner med nærtstående partner

Religionernas etik och moral kognitiv signifikans
bil registreringsskylt land
ema registered products list
polishögskolan stockholm boende
domnarvet jernverk
digital analyst salary nyc
försäkringskassan sjukintyg dag 8

bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman ur ett didaktiskt perspektiv. 1.2 Syfte och Frågeställningar Syftet med detta arbete är att, genom intervjuer, undersöka hur yrkesverksamma lärare på gymnasienivå anger att de arbetar kring momentet etik och moral i kursen religionskunskap 1.

Under resans gång kommer vi även att resonera, diskutera, Skolarbeten Religion Etik & Moral - Aktiv dödshjälp. Etik & Moral - Aktiv dödshjälp 17 röster. 55805 visningar uppladdat: 2007-02-13. Inactive Men ska bry sig om de äldre och ta hand om dem.


Matematikboken y uppgifter
öva tyska bisatser

Människans etik och moral är av Gud given redan i skapelsen. Därför finns det inte något särskilt kristet handlingsmönster i vardagslivet (jämfört med hur judiska eller islamiska bekännare eller med hur sekulariserade människor lever).

Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp. Del 1: Vi kommer att ha genomgångar och presentationer, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Religioner, värderingar, etik och moral i religionskunskapsundervisningens Etik och moral 8B Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Det är dock skillnad på vad som är rätt och fel rent juridiskt och vad som är rätt och fel enligt etiken. Det finns t.ex.

Vad är egentligen rätt och fel, och vem bestämmer det? Etik och moral finns inom alla religioner och egentligen kan man tolka det väldigt olika.

Alla ämnen; Religionskunskap; Etik och moral Vi lär oss om de fem världsreligionernas gemensamma drag och undersöker olika ritualer, högtider och  Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. De flesta religioner har liknande moralregler men har de också samma uppfattning om  I2 Religionernas värld: I undervisningen bekantar man sig med gott liv: I undervisningen granskas etiska värderingar och moraliska val som  N är det gäller att göra framsteg i den deskriptiva moralforskningen är det fruktbart att skilja mellan religiösa regler och moraliska fore- ställningar. Hur illa det  analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk spontana diskussioner om etik och moral. M4 handleda eleven att känna igen seder och symboler i olika religioner och egen värdegrund trots konfliktfyllda känslor och tankar; moraliska konflikter  Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. • Vardagliga moraliska dilemman.

Hinduismen har också sin etik och moral, vilket visar sig genom ahimsa och de olika matreglerna de har. Ahimsa betyder icke-våld och det innebär att man inte får skada någon då allt är heligt. Det kan senare visa sig på att kor anses vara väldigt heliga djur inom hinduismen. Vad är religion. Denna besvarar de grundläggande frågorna inom religionen samt vilka gemensamma drag de har. Etik och moral/ Humanismen. Den första sidan går igenom Humanismen och den sista går igenom vad en god människa är.