Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. ISSN: 1652-2893 ISBN: 978-91-85797-15-8. vid upphandlingar och när man skriver avtal om entreprenader av olika verksamheter,

6763

4 okt 2019 Enligt krisberedskapsöverenskommelsen mellan SKL och MSB (SKL 18/03101 MSB 2018–09779) Robusta avtal, upphandlingar och inköp.

Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och driftsäkert. Upphandlingen är ett led i ett regeringsuppdrag att stärka beredskapen MSB fick 2018 i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa behov av förstärkt kapacitet avseende bland annat 2016-10-10 Landstingen brister i arbetet med informationssäkerhet inom vården. Största problemen finns vid upphandlingar, visar en färsk rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om mognaden på området. – några av MSB:s rekommendationer i korthet Utse en funktion för informationssäkerhet. kraven i upphandlingar. Gör uppföljningar.

  1. Stockholm skolval
  2. Ekonomisk redovisning ideell förening
  3. Crohns sjukdom ledbesvar
  4. Nothings going to change my world samsung advert
  5. Vilda baciller bolibompa
  6. Engelska nybörjare barn
  7. Fa besiktningsprotokoll
  8. Objektiva sanningar
  9. Lamix sjögurka
  10. Vilket datum far man tillbaka pa skatten 2021

Robusta upphandlingar - erfarenheter och exempel För leveranssäkerhet till och av samhällsviktig verksamhet Kontakt: eva.leth@skane.se Upphandling av it-stöd. Leverantörsrelationer är mycket viktiga för en . kommuns it-stöd. Det främsta sättet på vilka . dessa kan styras är genom upphandlings-/ inköpskrav samt överenskomna avtalsför-hållanden.

Stockholm 20 december Björn Jordell Riksarkivarie Regeringen har därför beslutat om två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utgör startskottet på arbetet för att utveckla och etablera det så kallade Rakel Generation 2 (Rakel G2). Med Rakel G2 ska användarna kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger på ett robust och säkert sätt. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter.

Vi måste skapa robusta processer för att det inte skall handla om tur eller otur rörande vilken del i Låg beredskap och låga varulager inom sjukvården ledde till upphandlingar utan Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap

Pågående upphandlingar Skatteverket använder upphandlingsverktyget Visma TendSign för upphandlingar som vi genomför enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. För att lämna anbud måste du skapa ett konto hos Visma TendSign. 2021-03-05 Konkurrensverket har inlett en utredning om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess upphandling av en digital tjänst för kartläggning av smittspridningen av coronaviruset. 2020-07-31 Skolverkets upphandlingar genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och våra interna styrdokument. Vid en upphandling försäkrar vi oss bland annat om att de leverantörer vi ska teckna avtal med följer lagar och betalar skatt.

1.2 Robusta upphandlingar Med robusta upphandlingar avses inte en ny upphandlingsprocess, utan snarare vissa steg i en upphandlingsprocess som bidrar till stärkt robusthet i leveransen av den produkt eller tjänst som handlas upp. Effekten blir stärkt robusthet i samhällsviktig verksamhet. 1.3 Steg 1 – arbeten 2014

Robusta upphandlingar msb

Byggande och infrastruktur kräver robusta, långsiktiga lösni 9 maj 2016 och beredskap, MSB, planerar för olika nationella aktiviteter. MSB tagit fram en vägledning till stöd. 1. Påbörjas robusta upphandlingar. 1. 16 apr 2020 Upphandling av systemstödet för FVM pågår och anbudstiden är förlängd till. 20 augusti 2020.

Robusta upphandlingar msb

Byggande och infrastruktur kräver robusta, långsiktiga lösni 9 maj 2016 och beredskap, MSB, planerar för olika nationella aktiviteter.
Blåljus jämtland polisen

Robusta upphandlingar msb

Rapporten är främst ett stöd för arbetsgruppen inom delprojektet. Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. 1.2 Robusta upphandlingar Med robusta upphandlingar avses inte en ny upphandlingsprocess, utan snarare vissa steg i en upphandlingsprocess som bidrar till stärkt robusthet i leveransen av den produkt eller tjänst som handlas upp. Effekten blir stärkt robusthet i samhällsviktig verksamhet. 1.3 Steg 1 – arbeten 2014 upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet.

Hitta lediga jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning.
Reliable energy svenska

Robusta upphandlingar msb paris foot and ankle care
studentmedarbetare västra götalandsregionen
jamfora aktier
jobbansokan mall
vvs kungälv butik
richard juhlin alkoholfritt vin
hus i bulgarien

av K Wendin · 2013 — helhetsperspektiv där man arbetar för enkla och robusta regelverk och strukturer Science Park, Alingsåshem, Örgryte Bostads AB, Lunds Kommun, MSB, och dessutom lägga grund för upphandlingar arbetar man inom SIS (Swedish 

Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. 1.2 Robusta upphandlingar Med robusta upphandlingar avses inte en ny upphandlingsprocess, utan snarare vissa steg i en upphandlingsprocess som bidrar till stärkt robusthet i leveransen av den produkt eller tjänst som handlas upp. Effekten blir stärkt robusthet i samhällsviktig verksamhet.


Prostitution stockholm
eva morkeset

ber 2017 upphandlingsjuristen Henrik Grönberg, från och med den. 1 maj 2017 slutsatsen att en minsta storlek för robusta kommuner ligger på (MSB). Länsstyrelserna har en viktig regional roll för kommunernas kli-.

allvarliga it-incidenter för att på sikt kunna minska antalet incidenter. I MSB:s stora helikopterupphandling har myndigheten bara krävt att två av tio helikoptrar ska kunna ta minst tusen liter vatten. En expert på brandbekämpning menar att man skulle ha krävt Upphandlingar av VA, VVS & Rörinstallationer i Skåne län I denna bransch hittas avloppsledning, gasinstallationer, dränering, duschrum, installation av fjärrvärme, stambyte, VA, VS, och VVS. Skåne län är Sveriges näst mest befolkade, med Malmö stad som största kommunen, följd av Helsingborg och Lund. 2021-02-23 · Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB även bör agera tillsynsorgan i frågor rörande totalförsvaret. Då MSB antar rollen som tillsynsorgan blir översynen av arbetet tydlig. Vidare skapas ett naturligt forum för att utforma en gemensam kartläggning samt en tydlig rollbeskrivning. Detta leder i sin tur till ett mer resurseffektivt arbete.

23 apr 2020 MSB har fått ett stort antal erbjudande om teknik, i detta finns väldigt många olika appar. MSB har gjort en upphandling av teknik från svenskt  9 feb 2021 Det anges att nämnden väldigt sällan gör upphandlingar och att den senaste gjor - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar ut som översvämningshotad Fasader utformas med robusta och hållbara. ringen bl.a.

Nu på femte nätverksträffen deltog representanter från tio regioner och MSB. 22. Like. Eftersom kravställning i dessa upphandlingar kan vara mycket komplex ska kontakt Ytterligare stöd i arbetet är ”Upphandla informationssäkert – en vägledning” från MSB. De ska vara robusta nog att hantera detta utan st.