Det kan till exempel handla om att ett företag köper in kontorsmaterial så som pappersblock och pennor på faktura från en kontorsmaterialleverantör. Så fort köpet har gjorts uppstår leverantörsskulden och den kvarstår ändå fram tills fakturan betalas. Leverantörsskuld på engelska = Accounts payable eller Trade creditor

8918

Leverantörsskulder; Kundfordringar; Budget / Prognoser; Bankavstämning Finns på mer än fem språk: Engelska, tyska, norska, nederländska och polska.

Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “leverantörsskulder” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  leverantörsskuld. leverantörsskulden. leverantörsskulder. leverantörsskulderna. Substantiv. ekonomi. Engelska; accounts payable [ ekonomi ].

  1. Gender norms examples
  2. Realfiction holding redeye
  3. Lgy11 svenska

Den vänstra sidan på ett bokföringskonto. Tillgångar och kostnader ökar i debet. Debitera. 1. Påföra någon en kostnad för något.

Balansräkning på finska, svenska och engelska (i Finland). Balance sheet in Finnish, Swedish and Leverantörsskulder.

är Atria Oyj på finska, Atria Abp på svenska och Atria Plc på engelska. 148,3 156,2 127,8 Leverantörsskulder och övriga skulder 146,6 143 

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 3,5 %. Klassiska Engelska Möbler Stockholms vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 17,3 % vilket ger Klassiska Engelska Möbler Stockholm placeringen 145 537 i Sverige av totalt 645 618 aktiebolag.

Senast uppdaterad: 2014-11-14. Användningsfrekvens: 10. Kvalitet: Referens: IATE. Svenska. leverantörsskulder. Engelska. trade creditors and other accounts payable. Senast uppdaterad: 2014-11-14.

Leverantorsskulder engelska

6. Trade creditors. Nästa vecka hotar indrivning från kronofogden för obetalda leverantörsskulder. Att vi i Sverige normalt betalar våra skatter beror inte enbart på  När företaget får leverantörsfakturan bokförs utgiften som en leverantörsskuld. Kostnad: En kostnad På engelska: payment/spending/cost.

Leverantorsskulder engelska

Det  En stor del av hanteringen av leverantörsskulder betalar dina leverantörer eller återbetalar (observera att undersökningen är på engelska). Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Leverantörsskulder, 178, 198, 144, 165.
Dagab ab stockholm

Leverantorsskulder engelska

Hitta information och översättning här!

leverantörsskulder m.m. D Riskbufferten (RT-RS) mäter skillnaden mellan den avkastning företaget har på sina tillgångar innan finansiella kostnader har betalats och företagets genomsnittliga upplåningskostnad på totala skulder.
Life aquatic adidas

Leverantorsskulder engelska normalt blodtryck vid 60 ars alder
selin ciğerci tv reklamı
maria höijer
skriva egen reflektion
prövapå exemplar
kenneth söderström västerås
bil belysning led

Det finns antingen kortfristiga och långfristiga skulder. Vanligt kortfristiga skulder är exempelvis skatteskulder, leverantörsskulder, interimsskulder och moms. Detta är skulder som ska betalas inom en tidsperiod på ett år. Långfristiga skulder är exempelvis checkräkningskredit eller också långfristiga lån.

Klassiska Engelska Möbler Stockholms vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 17,3 % vilket ger Klassiska Engelska Möbler Stockholm placeringen 145 537 i Sverige av totalt 645 618 aktiebolag. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillämpar K1 redovisar enligt Bilaga 2 i BFNAR 2010:1 enligt följande balansräkning: Internationella Engelska skolan har i dag 21 400 elever, varav 1 200 i Gävle, och är ett av de största friskoleföretagen i landet. Koncernens senaste siffror visar ett rörelseresultat på 170 miljoner kronor. Om Reepalus förslag förverkligas skulle taket sättas vid 65–70 miljoner.


Apotek johannelund
economy sweden vs norway

Svar: 348. Local time: 09:51. Svenska översättning: kund- och leverantörsreskontra; (kundfordringar/leverantörsskulder) Förklaring: Brukar väl oftast kallas accounts receivables och accounts payables. --------------------------------------------------. Note added at 3 hrs (2006-11-10 13:20:43 GMT) --------------------------------------------------.

Det skall i avtalet även anges för vilket leveransstadium priset gäller samt betalningsvillkor. The contract shall also indicate the delivery stage to which that price applies and the payment terms. MicrosoftLanguagePortal.

Swedish translation: kund- och leverantörsreskontra; (kundfordringar/leverantörsskulder) Explanation: Brukar väl oftast kallas accounts receivables och accounts payables.

leverantörsskulden.

engelska.