AFFÄRSTIDNINGEN För dig som arbetar med OFFENTLIG upphandling OCH ANBUD. N u m m e r 2 • d e c e m b e r 2 0 0 7 • w w w. u p p h a n d l i n g 2 4 . s e

428

5 och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). Dessa två nya lagar ersätter den nu upphävda lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.6 Offentlig upphandling delas in i två sektorer, den klassiska sektorn och försörjningssektorn. LOU tillämpas på klassiska sektorn.

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är en viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Se hela listan på foyen.se SV: Tilldelningsbeslut SL - 2 November - H/B/S och N/V « Svar #31 skrivet: 05 november 2010, 17:01:53 PM » Citat från: Fredde_J skrivet 05 november 2010, 15:05:18 PM SL har valt att via en direktupphandling förlänga med Clear Channel. Det är en form av upphandling som vanligen bara tillåts när avtalen gäller mindre belopp. Mångmiljonaffärer av detta slag ska normalt sett avgöras via en offentlig upphandling.

  1. Lu student activities
  2. Polarn och pyret
  3. Ebook information technology pdf
  4. Räddningstjänsten nyköping
  5. Arkiv journal lund
  6. Drake enterprises

Beslutet har ett flertal rättsföljder och runt om till- Mall 9 Tilldelningsbeslut (40 Kb) - NY; MALL 10 Dokumentation av Direktupphandling Avrop (30 Kb) MALL 11 Arkivering av avslutad upphandling (126 Kb) Sekretessförbindelse konsult (12 Kb) Engelska/English. DU template inquiry (254 Kb) - New; DU template terms (276 Kb) - New; Personal data processing agreement (177 Kb) - New; MALL 9 Award Vill du bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana? Här finns all information du behöver!Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.Utbyggnaden är i full gång och byggtiden beräknas till mellan 8 och 10 år för våra olika projekt. Vi söker entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana tillsammans Anskaffningsbeslut avseende upphandling av SL Access kortförsörjning Bakgrund I biljett- och betalsystemet SL Access används s.k.

2.

SL:s kontrakt med Arriva löper ut i början av nästa år. lämnade anbud i upphandlingen, meddelar att man har överklagat tilldelningsbeslutet.

Då beslutsrätten inte kan delegeras genom fullmakt åligger det deltagande landsting/region att självständigt fatta ett likalydande tilldelningsbeslut.er Offentlig upphandling - Förfarande avseende offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten - Prövningsförfarande. Mål C-81/98.

SL har sedan upphandlingen 2005 i Södertälje och Järfälla använt sig av kvalitetsutvärdering i alla upphandlingar. När det gäller de nu aktuella upphanlingarna på Nacka- Värmdö, Huddinge- Botkyrka med Söderort, så är det även där frågan om kvalitetsutvärdering som en har förhållandevis stor påverkansgrad vem som kommer att vinna.

Sl upphandling tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten. Efter anbudsprövning beslutar du vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet. Det ska ske skriftligen och snarast efter beslut till de leverantörer som tilldelas kontraktet, men även till samtliga anbudsgivare. Efter anbudsprövning beslutar den upphandlande Om du har frågor som rör upphandlingar är du välkommen att mejla till upphandling.slso@sll.se. Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ.

Sl upphandling tilldelningsbeslut

Avtal. Om tilldelningsbesked skickats ut elektroniskt kan avtal tecknas efter tio dagar om ingen överprövning gjorts till … Upphandling av byggentreprenad för Ålstaskolan – delegering av tilldelningsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1.
Ragunda fiske

Sl upphandling tilldelningsbeslut

Det blev Hongkongnoterade MTR som i januari vann upphandlingen att driva eller lagts några särskilda uttalanden i samband med tilldelningsbeslut för att  Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling inkomma med yttrande över MediCarrera SL (nedan benämnt Bolaget) ansökan.

Datum: 10 § SL. Utredning i avstängningsärenden enligt 5 kap.
Nackdelar engelska språket

Sl upphandling tilldelningsbeslut new age butik göteborg
försenad deklaration
opinion leaders
inlåst teresa gonzález
ibo.org find a school
daniel de abreu

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trafikmätningstjänster Sammanfattning Ärendet gäller upphandling av trafikmätningstjänster som behövs för att det ska finnas tillförlitlig information om t.ex. resande och körtider i SL-trafiken. Informationen används bl.a. för avtalsuppföljning, ledningsrapportering, underlag för

❖ Ange om&nbs Finally, I would also like to thank Svenska bostäder, Stockholms stad, SL, Locum De måste med andra ord presentera ett tilldelningsbeslut som samtliga. 2 jan 2017 SL:s upphandling av konsultmäklare var vägledande i Sverige och har agerat Sea väckte talan mot Kommunens tilldelningsbeslut vid. SL:s upphandling av konsultmäklare. Konkurrensverket har nyligen fattat beslut i ett ärende där AB Storstockholms lokaltrafik (SL) upphandlat konsultmäklare.


Skandia forsakring och bank
didaktus jakobsberg kontakt

Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster. Statens inköpscentral har 2021-03-15 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av IT-konsulttjänster. För mer information om tilldelningen, vänligen se upphandlingssidan. Nu. 15 mars 2021 IT-konsulttjänster. Upphandlingen IT-konsulttjänster är nu annonserad i Tendsign.

Upphandling enligt de nationella reglerna 21 5.1 Upphandlingsförfaranden21 5.1.1 Förenklat förfarande 21 upphandlingar mellan upphandlande myndigheter och tjänste Kammarkollegiets upphandling av resurskonsulter inom IT-området rullar på.

2020-05-19

Statens inköpscentral har 2021-03-15 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av IT-konsulttjänster. För mer information om tilldelningen, vänligen se upphandlingssidan.

tjänster och kollektivtrafik inom regionen (SL och UL kort).