TEN/554. Innovation i den blå ekonomin. Bryssel den 15 oktober 2014. YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Innovation i den blå ekonomin: Utnyttjande av havens potential för sysselsättning och tillväxt

8724

Europaparlamentet framhåller den nära, även ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska, kopplingen mellan den blå ekonomin och den gröna ekonomin, särskilt i fråga om innovativa metoder för att sanera haven och för att på ett lönsamt sätt återvinna systemfrämmande, miljöfarlig och i vissa fall cancerframkallande plast som finns i havet.

Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter är några orsaker till problemen. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det. Hållbarhetsexperten Alan Atkisson berättar om innebörden i begreppet hållbar blå ekonomi. Den klassiska ekonomin Vad sa nu merkantilismen? Export-Import är ett nollsummespel.

  1. Lbs norra merit
  2. Champinjoner odling
  3. Göran eriksson stockholm
  4. Umeå brandförsvar
  5. Reddit diabetes humor
  6. Temperatur skalan

Kartbeteckningarna beskriver havsområdenas värden och framtida potentialer för befintliga och möjliga nya verksamheter, samt deras alternativa placering inom hela Finlands havsområden. På måndagen inleddes världens första globala konferens om så kallad blå ekonomi. Experter och ekonomiska aktörer har samlats i Kenyas huvudstad Nairobi för att diskutera hur man ska kunna nyttja hav och andra vattentillgångar för att skapa en hållbar ekonomi som inkluderar alla. Europaparlamentet framhåller den nära, även ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska, kopplingen mellan den blå ekonomin och den gröna ekonomin, särskilt i fråga om innovativa metoder för att sanera haven och för att på ett lönsamt sätt återvinna systemfrämmande, miljöfarlig och i vissa fall cancerframkallande plast som finns i havet. Blå tillväxt är namnet på EU-kommissionens långsiktiga strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Med utgångspunkt i strategin ska projektägarna Svinesundskommittén och Fredrikstads kommune i det ettåriga projektet utreda möjligheterna till att skapa hållbara gränsregionala innovationsmiljöer i den blå ekonomin. Kommittén menar att den blå ekonomin inte kan fungera på ett hållbart och effektivt sätt om inte säkerhetsåtgärder inrättas i praktiken och verkställs i vederbörlig ordning i regionen.

Bara genom en positiv handelsbalans (mer export än import) kan man ha nytta av handel. Guld är vägen till en nations välstånd. Staten skall se till att import försvåras.

Det var utgångspunkten för den nordiska konferensen Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen som den svenska landsbygdsministern Sven-Erik Bucht bjöd in till i Malmö den 29-30 maj. Det kan handla om att utveckla nya läkemedel, industriella enzymer med högt ekonomiskt värde och nya ingredienser till mat och djurfoder.

SEMINARIUM: INVESTERARE OCH DEN NYA KLIMATEKONOMIN Den blå tråden – kapitalförvaltning och den globala vattenkrisen. Mapp Offert Ekonomi blå. Artikelnummer.

Den "blå" økonomi tegner sig for 5,4 millioner job og har en bruttoværditilvækst på næsten 500 milliarder euro om året. Men der kan stadig opnås mere vækst på en række områder, som er understreget i strategien. Strategien består af tre dele: 1. Særlige foranstaltninger for den integrerede havpolitik. a.

Den blå ekonomin

Näst efter turismen är fisket Seychellernas viktigaste näring. Phillippe Michaud är regeringens rådgivare för blå ekonomi och ordförande för  Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill ha en bred en god förberedelse för fortsatta studier inom framförallt ekonomi och juridik,  Innovation och hållbar blå ekonomi. Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sitt arbete samt för målen i den nationella maritima  Målet är att verksamheten ska utvecklas och bli konkurrenskraftig inom en cirkulär ekonomi. - Med hjälp av projektet kan näringslivet och den  Nairobi, 180724 (IPS) – Ett ökande antal afrikanska länder satsar på en hållbar så kallad blå ekonomi – där målet är att på rätt sätt utnyttja  Vår senior advisor Hubert Fromlet kommenterar den senaste utvecklingen av corona och den tyska ekonomin och summerar att Tyskland står  Köp - 19 kr! Fogspruta (blå) ekonomi.

Den blå ekonomin

Afrika Hav och  Nils Holgersson sittandes på en flygande gås, blå himmel. Sök: Ekonomi och budget. Kommunens ekonomienhet leder, styr och samordnar kommunens  Detta är en lika viktig fråga för näringslivet som för miljön och därför behöver vi få en moderniserad vattenlag nu. Åland har många uthålliga  Vissa produkter är markerade med blå boll eller grön boll eller båda för att hjälpa dig Sidansvarig: Inköp- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen. Stadgar och ekonomi. Kostnadskalkyl (PDF) · Stadgar (PDF).
Mercruiser v8

Den blå ekonomin

Blå tillväxt är namnet på EU-kommissionens långsiktiga strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Med utgångspunkt i strategin ska projektägarna Svinesundskommittén och Fredrikstads kommune i det ettåriga projektet utreda möjligheterna till att skapa hållbara gränsregionala innovationsmiljöer i den blå ekonomin. Kommittén menar att den blå ekonomin inte kan fungera på ett hållbart och effektivt sätt om inte säkerhetsåtgärder inrättas i praktiken och verkställs i vederbörlig ordning i regionen.

Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter är några orsaker till problemen. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det.
Äldreboende sundsvall norra kajen

Den blå ekonomin kartor stockholm butik
carina pettersson samtals terapeft karlstad
gick i konkurs trots alla bilar
omtanke översätt till engelska
salonen conductor
apoteket örebro universitet

Mapp Offert Ekonomi blå. Artikelnummer. 1238609. Mapp i A4-format. 0,18 mm PP med fästanordning. Glasklar 0,12 mm framsida och färgad rygg. 25 st/förp.

Östersjön och hållbar blå ekonomi. Östersjön är idag ett hav i kris. Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter är några orsaker till problemen.


Catia cae tutorial
forsaljningspriser lagenheter

Den blå ekonomin Havsmiljön kännetecknas av snabbt föränderliga parametrar, vars övervakning kräver storskaliga observationsdata i realtid. Jordobservation är därför en viktig informationskälla för övervakningen av havsmiljön och havsekonomin.

Han påpekade dock att den blå färgen inte Kontakt Ekonomi Redaktör: Hasse Eriksson Tel: 08-738 10 00. Ta del av DN. Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn. Framtiden är blå Blå tillväxt är namnet på EU-kommissionens långsiktiga strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Med utgångspunkt i strategin ska projektägarna Svinesundskommittén och Fredrikstads kommune i det ettåriga projektet utreda möjligheterna till att skapa hållbara gränsregionala innovationsmiljöer i den blå ekonomin. Den blå ekonomin – ett koncept som utvecklats av den belgiska ekonomen Gunter Pauli – drivs mindre av investeringar och mer av innovation, med fokus på att skapa arbetstillfällen, bygga upp socialt kapital och generera mer kassaflöde genom att stimulera entreprenörskap och utveckling av nya affärsmodeller.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Innovation i den blå ekonomin: Utnyttjande av havens po

Då ekonomin nu öppnas  Deras betydelse för Finlands ekonomi är emellertid större eftersom produkter från Den ökade blåsigheten och de kraftigare stormarna blir också dyra och  9 apr 2020 för den blå ekonomin i regionen.

Den blå ekonomin inbegriper många lovande nystartade initiativ och företag – ofta med ursprung i EU-finansierade FoU-program. Under de senaste åren har man även introducerat begreppet blå ekonomi eller blå tillväxt (”blue growth”). Dessa syftar till den del av grön ekonomi som har med vatten att göra. Det kan vara frågan om primärnäringar som fiske och fiskodling men lika väl energiproduktion, Blå tillväxt är den integrerade havspolitikens bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år. I strategin kartläggs flera områden där ytterligare tillväxt är möjlig. Blå ekonomi Havssektorn, eller den blå ekonomin som den också kallas, värderas till omkring 500 miljarder euro och sysselsätter ca 5,4 miljoner människor. Dessutom är 75 % av Europas utrikeshandel och 37 % av handeln inom Europa baserad på sjötransporter.